Interim

TillväxtCompagniets konsultpool

TillväxtCompagniet erbjuder:

  • Chef att hyra
  • Projektledare att hyra
  • Resurser att hyra

Det är ett 100-tal seniorkonsulter anslutna till TillväxtCompagniet. Samtliga har mångårig dokumenterad erfarenhet från ledande befattningar i såväl nationella som internationella organisationer och är specialister inom sina respektive områden. Erfarenheterna spänner över de flesta branscher. Tillsammans ger vi våra kunder tillgång till erfarenheter och kompetens som krävs för att lösa specifika utmaningar.