Erbjudande

Då det gäller rekryteringshjälp.

Eftersom vi enbart tar betalt för lyckade uppdrag, behöver Ni aldrig fundera på om vi är lämpliga eller inte för ert specifika behov. Frågan är alltid välkommen och vi lovar att snabbt ta reda på om våra förutsättningar är bra nog. Om inte är vi tydliga med detta.

Vi försöker alltid undvika att ta våra uppdragsgivares, kandidaters eller egen tid i anspråk i onödan. Ger vi oss in i ett uppdrag, kan Ni lita på att vi alltid gör det bästa vi kan och oftast brukar detta ge ett gott resultat.