Rekrytering

Rekrytering – Search & Select

En ledares främsta förmåga är att omge sig med rätt individer. Och rätt individer är ofta svåra att hitta. Vi är experter på att hitta rätt individer för varje givet tillfälle inom nedanstående områden:

1. Chefer & Nyckelpersoner inom ledning
2. IT-Specialister

Utifrån den profil som vi gemensamt tagit fram med klienten, söker vi upp de bästa kandidaterna. Kandidater som ofta är nöjda med nuvarande arbete men som samtidigt småfunderar på något nytt om bara rätt utmaning skulle dyka upp. Att dessa kandidater skulle söka tjänsten via annonsering är relativt ovanligt beroende på att de är så engagerade i det de gör för stunden att de helt enkelt inte hinner engagera sig i sin egen framtid.

Andra skäl som talar för Search & Select kan vara:

  • Kunskap om var de bästa kandidaterna finns
  • Brett kontaktnät inom olika branscher
  • Konfidentiell behandling av information
  • Bättre tidsutnyttjande för kunder

Vårt arbetssätt har vuxit fram under åren genom att vi hela tiden har sökt svar på frågan vad som föder framgång i en rekrytering. Vi har valt att i våra uppdrag dela in vårt arbetssätt i ett antal faser:

Analys av kundföretaget
Vi gör tillsammans med Er en grundlig och genomgripande analys av organisationen -historia, nuvarande situation och viktigast av allt ambitioner och avsikter inför framtiden. Ju bättre information vi har desto lättare har vi också att presentera och representera Er för kandidaten. Att båda parter har en rättvisande bild är oerhört viktigt.

Företagspresentation och sökprofil
Vi utarbetar en företagspresentation tillsammans med en sökprofil för den aktuella befattningen. Materialet, som skall godkännas av Er, lämnar vi till tänkbara kandidater. Dokumentet ger även ett bestående intryck av Ert företag hos kandidater som inte når ända fram i processen.

Arbetsplan
Vi lägger tillsammans upp en plan för uppdraget. Här definieras sökområden och tidsramar. Via en avstämningsmodell håller vi Er informerade om vad som sker under hela sökprocessen.

Sökning
Vi söker metodiskt efter lämpliga kandidater genom kartläggning av branscher och företag, via egna och offentliga databaser samt vårt breda kontaktnät.

Intervju
Vi intervjuar kandidaterna personligen vid ett eller flera tillfällen för att lära känna dem och deras ambitioner ordentligt. Av de kandidater som intervjuats görs ett urval för att ta fram de som är bäst kvalificerade för den aktuella befattningen.

Presentation
Vi presenterar de tre till fyra mest lämpliga kandidaterna för Er. Varje kandidat presenteras först i en skriftlig rapport och därefter bestämmer vi gemensamt vilka Ni skall träffa personligen.

Kandidaterna bjuds in till möte med Er där vi medverkar åtminstone vid det första sammanträffandet.

Säkerställande
För den kandidat Ni i första hand väljer att gå vidare med säkerställs lämnade uppgifter genom referenstagning, kontroll av lämnade bakgrundsfakta, personuppgifter, etc.

Anställning
Lön och andra förmåner för slutkandidaten förhandlas direkt mellan Er och slutkandidaten.

Uppföljning
Vårt uppdrag är inte avslutat i och med att ett anställningserbjudande har accepterats av kandidaten. Vi har funnit det av stort värde att göra en uppföljning med såväl Er som kund som den anställde sex respektive tolv månader efter anställningens påbörjande.

Kunskapen om och känslan för en uppdragsgivare och företaget är för oss en viktig faktor för en effektiv rekrytering.

Kontakta oss gärna för mer information