Om TillväxtCompagniet

Vi har världens roligaste uppdrag!  

Att förverkliga visioner och genomföra strategier tillsammans med ambitiösa företag är vad vi brinner för. Organisationer, människor, processer som påverkas av tillväxt är vårt fokus!

TillväxtsCompagniets medarbetare har en bakgrund från ledande befattningar i entreprenörsdrivna företag till börsnoterade koncerner. Kompetens och entreprenörskap som smittar av sig i våra uppdrag! 

Vi vågar dessutom säga att varje företag är unikt! Företagen påverkas av olika situationer, faktorer, skeenden och tidsaspekter. Att tillsammans med våra uppdragsgivare utveckla hur tillväxt skall attackeras, kräver betydligt mer än utbildning. Det krävs mod. Mod att våga säga sanningar. Mod att vara kreativa. Mod att vara kontroversiella. Mod att se möjligheter i stället för problem.

Kort och gott: Det krävs erfarenhet för att lyckas!