Rekrytering

Rekrytering – Search & Select

En ledares främsta förmåga är att omge sig med rätt personer. Och rätt personer är svåra att hitta. Vi fokuserar på tre områden:

1. Nyckelpersoner inom ledningsgruppen
2. Säljare
3. IT-konsulter

Utifrån den profil som vi gemensamt tagit fram med klienten, söker vi upp duktiga kandidater. Kandidater som oftast är nöjda med nuvarande arbete men som kan vara attraherade av en utmaning. Att rätt kandidat skulle söka tjänsten via annonsering, är relativt ovanligt beroende på att personer på denna nivå sällan ger sig tid att studera utbudet av lämpliga befattningar i dagspressen.

Andra skäl som talar för Search & Select kan vara:

  • Kunskap om var de bästa kandidaterna finns
  • Brett kontaktnät inom olika branscher
  • Konfidentiell behandling av information
  • Bättre tidsutnyttjande för kunder

Vårt arbetssätt har vuxit fram under åren genom att vi hela tiden har sökt svar på frågan vad som föder framgång i en rekrytering. Vi har valt att i våra uppdrag dela in vårt arbetssätt i ett antal faser:

Analys av kundföretaget
Vi gör tillsammans med Er en grundlig och genomgripande analys av organisationen -historia, nuvarande situation och viktigast av allt ambitioner och avsikter inför framtiden. Ju bättre information vi har desto lättare har vi också att presentera och representera Er för kandidaten. Att båda parter har en rättvisande bild är oerhört viktigt.

Företagspresentation och sökprofil
Vi utarbetar en företagspresentation tillsammans med en sökprofil för den aktuella befattningen. Materialet, som skall godkännas av Er, lämnar vi till tänkbara kandidater. Dokumentet ger även ett bestående intryck av Ert företag hos kandidater som inte når ända fram i processen.

Arbetsplan
Vi lägger tillsammans upp en plan för uppdraget. Här definieras sökområden och tidsramar. Via en avstämningsmodell håller vi Er informerade om vad som sker under hela sökprocessen.

Sökning
Vi söker metodiskt efter lämpliga kandidater genom kartläggning av branscher och företag, via egna och offentliga databaser samt vårt breda kontaktnät.

Intervju
Vi intervjuar kandidaterna personligen vid ett eller flera tillfällen för att lära känna dem och deras ambitioner ordentligt. Av de kandidater som intervjuats görs ett urval för att ta fram de som är bäst kvalificerade för den aktuella befattningen.

Presentation
Vi presenterar de tre till fyra mest lämpliga kandidaterna för Er. Varje kandidat presenteras först i en skriftlig rapport och därefter bestämmer vi gemensamt vilka Ni skall träffa personligen.

Kandidaterna bjuds in till möte med Er där vi medverkar åtminstone vid det första sammanträffandet.

Säkerställande
För den kandidat Ni i första hand väljer att gå vidare med säkerställs lämnade uppgifter genom referenstagning, kontroll av lämnade bakgrundsfakta, personuppgifter, etc.

Anställning
Lön och andra förmåner för slutkandidaten förhandlas direkt mellan Er och slutkandidaten.

Uppföljning
Vårt uppdrag är inte avslutat i och med att ett anställningserbjudande har accepterats av kandidaten. Vi har funnit det av stort värde att göra en uppföljning med såväl Er som kund som den anställde sex respektive tolv månader efter anställningens påbörjande.

Kunskapen om och känslan för en uppdragsgivare och företaget är för oss en viktig faktor för en effektiv rekrytering.

Kontakta oss gärna för mer information